DA-KO Kozubal sp. z o.o.
Al. 11 Listopada 5
66-400 Gorzów Wlkp.
wpis w Sądzie Rejonowym W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
nr KRS: 0000161891.
Kapitał zakładowy 1.271.000 PLN opłacony w całości
NIP: 5992736728
REGON: 211198958
designed & powered by: cloudsofthouse.com